Маринко Станојевић: Обичаји и веровања на Тимоку, ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 4, Београд 1929.Маринко Станојевић: Обичаји и веровања на Тимоку, ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 4,  Београд 1929.

Овај документ је прегледан 28 пута.