"Илија Марић, повратник из Канаде, најбољи и најдисциплинованији радник Јаме""Илија Марић са друговима". Аутор:Ђура Коловратар. Бор 1948. Колекција Радмиле Брежанчић.

Борски колектив бр. 32, 1948. стр. 3

http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=362#ad-image-57

Овај документ је прегледан 262 пута.