Површински коп "Чока Дулкан" у Бору. Панорама са више вертикалних фотографија.Панорама са више фотографија. Фотографија на основу негатива из скениране колекције негатива Љубе Маркова и фотодокументације Француског друштва Борских рудника. Формат негатива на стакленој плочи 13 x 18 cm.

Овај документ је прегледан 199 пута.