Показна ватрогасна вежба 195?."Показна ватрогасна вежба". Фотографије су скениране са негатива бр. 10 из приватне колекције негатива Мирослава Радуловића. Фотографсане су у другој половини педесетих година XX века у Нишкој улици (данас улици Моше Пијаде, испред зграде Општине Бор). Аутор фотографија је највероватније Ђуро Коловратар. Негатив је скениран 2008. г.   

Овај документ је прегледан 461 пута.