Новинар на терену 1969.Новинар Рајко Чукић на терену.

Негатив бр. 170 1969. г. Колекција негатива РТБ-а Бор. 

Овај документ је прегледан 684 пута.