Слободан Босиљчић, О неким обележјима и споменицима НОР-а у Бору, Зборник радова Музеја рударства и металургије у Бору, Књ. 1, Бор, 1980.

Овај документ је прегледан 678 пута.