Живка Војиновић - Ромелић, Етнологија у Музеју рударства и металургије у Бору, Етнолошке свеске 8, Београд 1987.Текст је доступан на линку: 

http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/ES-VII_(1987)_23_Zivka_Vojinovic-Romelic.pdf

 

Овај документ је прегледан 647 пута.