Живојин Којић, Мишљења радника борског рудника о реализацији ставова из писма председника СКЈ и другим актуелним питањима из самоуправљања, Развитак бр. 1, Зајечар 1973.

Овај документ је прегледан 660 пута.