Александар Д. Жикић, Регионалне особености у развоју становништва комуна Бор и Зајечар, Развитак бр. 3, Зајечар 1973.

Овај документ је прегледан 687 пута.