Драган Ничић, Непосредни произвођачи о култури, Развитак бр. 2, 1969. Стр. 15 - 17.

Овај документ је прегледан 669 пута.