Слободан Љ. Јовановић, Пут књиге у борском крају : прилози за историју читалаштва и библиотечке делатности у Бору и околини : 1869-1989, Бор, 1989.Слободан Љ. Јовановић, Пут књиге у борском крају : прилози за историју читалаштва и библиотечке делатности у Бору и околини : 1869-1989, Бор, 1989.

Овај документ је прегледан 734 пута.