Слободан Љ. Јовановић, Пут књиге у борском крају : прилози за историју читалаштва и библиотечке делатности у Бору и околини : 1869-1989, Бор, 1989.



Слободан Љ. Јовановић, Пут књиге у борском крају : прилози за историју читалаштва и библиотечке делатности у Бору и околини : 1869-1989, Бор, 1989.





Овај документ је прегледан 705 пута.