Момчило Станковић, Борски рудник: 1902 до 1972, Бор, 1972.Аутор: Момчило Станковић
Место: Бор
Година: 1972
Cobiss ID: 111286791
Врста грађе: Монографске публикације
Сигнатура: З I 351
УДК: 622.012(497.11 Бор)"1902/1972"
Инвентарни број: I 351


Овај документ је прегледан 860 пута.