Живка Ромелић, Традиционално привређивање у зони борског рударско-металуршког центраТекст је преузет из Зборника радова Музеја рударства и металургије, бр. 1, Бор 1980. Овај документ је прегледан 710 пута.